Cé a bheidh in ann Tuarascáil Chreidmheasa a Iarraidh

Is féidir leatsa do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith saor ina aisce (faoi réir úsáid chothrom).

Ní féidir le haon duine eile amhail céile/páirtí, cara, gaol, fostóir, comhairleoir airgeadais nó tiarna talún do thuarascáil chreidmheasa a fháil gan cead a fháil uaitse.

Tugtar tríú páirtí ar dhuine den sórt sin. Más mian leat do thoiliú a thabhairt do thríú páirtí, nó má tá tú ag gníomhú mar thríú páirtí, léigh ár mbileog eolais maidir le tríú páirtithe sula ndéanann tú iarratas ar thuarascáil chreidmheasa.

Beidh iasachtóirí  in ann tuarascáil chreidmheasa a iarraidh:

  • Má tá iarratas déanta agat ar iasacht nua;
  • Má tá iarratas déanta agat chun iasacht reatha a athstruchtúrú;
  • Má tá riaráistí agat ar iasacht reatha.

Liosta de na Soláthraithe Faisnéise Creidmheasa  

Is féidir leat tuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó breathnú ar ár mbileog eolais maidir le tuarascáil chreidmheasa.