Céard a bheidh ar áireamh sa tuarascáil chreidmheasa

Beidh d’fhaisnéis phearsanta agus chreidmheasa ar áireamh i do thuarascáil chreidmheasa.

Folaíonn FAISNÉIS PHEARSANTA

Folaíonn FAISNÉIS CHREIDMHEASA

Ainm (céadainm & sloinne)

Seoladh reatha agus seoltaí roimhe seo & éirchóid

Dáta breithe

Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN)

Inscne

Uimhir theileafóin

Uimhir ghutháin

Cineál na hiasachta (cárta creidmheasa, morgáiste, rótharraingt agus iasacht phearsanta)

Ainm an iasachtóra

Méid na hiasachta

Iarmhéid gan íoc

Líon na n-iasachtaí thar téarma, más ann dóibh

Dáta na chéad íocaíochta eile

Méid na chéad iocaíochta eile

Gach mí, cuireann d’iasachtóir faisnéis phearsanta chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Déantar é seo chun a chinntiú go ndéantar na hiasachtaí atá agat le hiasachtóirí éagsúla a mheáitseáil i gceart ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Áirítear i bhfaisnéis chreidmheasa, faisnéis chreidmheasa dhearfach, mar shampla íocaíocht a rinneadh; agus faisnéis chreidmheasa dhiúltach, mar shampla íocaíocht nach ndearnadh. Cuireann d’iasachtóir an fhaisnéis seo ar fáil chun cur le do stair chreidmheasa agus chun do thuarascáil chreidmheasa a chruthú.

Cuirfear leis an bhfaisnéis seo le himeacht aimsire go dtí mbeidh cúig bliana d’fhaisnéis ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Má iarrann iasachtóir do thuarascáil chreidmheasa, ní fheicfidh siad ach an dá bhliain dheireanacha den fhaisnéis sin i do thuarascáil chreidmheasa.

Gach uair a gheobhaidh iasachtóir rochtain ar do thuarascáil chreidmheasa, fágfaidh siad taifead ar a dtugtar lorg. Is ionann lorg agus taifead ar an dáta, ar ainm an iasachtóra, agus ar an gcúis a rinne an t-iasachtóir áirithe sin iarratas chun rochtain a fháil do thuarascáil chreidmheasa.

Taispeánfar an lorg sin ag bun na tuarascála agus fanfaidh sé ansin go ceann cúig bliana tar éis don iasachtóir rochtain a fháil uirthi.

Is féidir leat tuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó breathnú ar ár mbileog eolais maidir le tuarascáil chreidmheasa.

Ní dhéanfaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa:

  • Cinneadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú - is é an t-iasachtóir a dhéanfaidh an cinneadh sin;
  • Tuarascáil chreidmheasa a scóráil nó a ghrádú.