Treoir do Príomh-Chlár Creidmheasa

I lámhleabhar an Phríomh-Chláir Creidmheasa, gheofar sraith doiciméid faisnéise agus leabhráin theicniúla. Moltar na doiciméid sin a léamh in ord agus go léifí an Treoir i dtosach.

Ba cheart an Treoir a léamh i gcomhthéacs na n-oibleagáidí dlíthiúla arna gcur ar Sholáthraí Faisnéise Creidmheasa (CIP) sna píosaí reachtaíochta seo a leanas:

  • An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 arna leasú (an tAcht)
  • An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais;
  • Rialacháin agus Orduithe arna ndéanamh faoin Acht
  • Na hAchtanna um Chosaint Sonraí arna leasú.

Is mar eolas a chuirtear an Treoir ar fáil agus ní hionann í agus comhairle dhlíthiúil nó aon chomhairle proifisiúnta eile.  Is faoi fhreagracht na CIPanna atá sé comhlíonadh an Achta seo a áirithiú.

An Phríomh-Chláir Creidmheasa