Liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú an Liosta de na Soláthraithe Faisnéise Creidmheasa (iasachtóirí) a bhfuil faisnéis phearsanta agus chreidmheasa curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa acu. 

Déanfar an liosta seo a nuashonrú go rialta de réir mar a bheidh faisnéis á cur isteach ag iasachtóirí breise. Leanann an Banc Ceannais de bheith ag obair i gcomhar leis na hiasachtóirí sin nach bhfuil faisnéis curtha acu go fóill chuig an bPríomh-Chlár chun a chinntiú go mbeidh siad comhlíontach a luaithe is féidir. 

Is leis an Banc Ceannais an fhaisnéis a bhíonn á coinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa agus is rialaitheoir sonraí é an Banc Ceannais faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Aon fhaisnéis a tharchuirfidh iasachtóirí chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa, úsáidfear í chun tuarascálacha creidmheasa aonair a chruthú. Tá ceart agat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith saor in aisce (faoi réir úsáid chothrom).  Conas is féidir leat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh nó aon cheann de do chearta a fheidhmiú.

Ní chuirfidh do thuarascáil chreidmheasa in iúl cibé acu an gceadófar iasacht duit.

Ní dhéanfaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa:

  • cinneadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú - is é an t-iasachtóir a dhéanfaidh an cinneadh sin;
  • Tuarascálacha Creidmheasa a scóráil nó a ghrádú. 

 

Liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa

 

Faoin Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013, ciallaíonn Soláthraí Faisnéise Creidmheasa:

  • (a) soláthraí rialáilte seirbhísí airgeadais
  • (b) GNBS
  • (c) údarás áitiúil, nó
  • (d) aon duine nach dtagann faoi réim mhíreanna (a) go (c) agus a sholáthraíonn creidmheas, seachas—

    i. an Banc nó banc ceannais aon tíre nó aon chríche seachas an Stát, nó ii. Geallbhróicéir, de réir bhrí an Achta Geallbhróicéirí 1964.

Chun teacht faoi réim an Achta um Thuairisciú Creidmheasa 2013 agus a bheith ar áireamh ar an liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa, ní mór d’iasachtóir a bheith ina Sholáthraí Faisnéise Creidmheasa agus ní mór dó creidmheas a sholáthar d’Ábhar Faisnéise Creidmheasa i dtaca le hiarratas ar chreidmheas nó i dtaca le comhaontú lena mbaineann an tAcht.   

tuilleadh faisnéise d’iasachtóirí ar fáil mar aon le liosta cuimsitheach de Cheisteanna Coitianta.