Liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa

Ar an leathanach seo, gheobhaidh tú Liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa a bhfuil faisnéis phearsanta agus faisnéis chreidmheasa curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa acu.

Déanfar an liosta a nuashonrú go rialta de réir mar a chuirfidh níos mó iasachtóirí faisnéis isteach.

Is leis an mBanc Ceannais an fhaisnéis a choinnítear ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa agus is é an Banc Ceannais a bheidh ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí. Aon fhaisnéis a tharchuirfear chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa, úsáidfear í chun tuarascálacha creidmheasa aonair a chruthú. Tá ceart agat do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh tráth ar bith saor in aisce (faoi réir úsáid chothrom. Faigh amach conas do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh agus aon cheann de do chearta a fheidhmiú.

Ní dhéanfaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa:

  • cinneadh a ghlacadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú - is é an t-iasachtóir a ghlacfaidh an cinneadh sin;
  • tuarascálacha creidmheasa a scóráil nó a ghrádú.

Liosta de Sholáthraithe Faisnéise Creidmheasa

Ó am go ham, is féidir le hiasachtóirí punanna iasachtaí a dhíol le hiasachtóirí eile.  Ciallaíonn sé sin go dtuairisceoidh an t-iasachtóir nua an iasacht don Phríomh-Chlár Creidmheasa.  Dá bharr sin, athrófar ainm an tSoláthraí Faisnéise Creidmheasa chuig ainm an tSoláthraí Faisnéise Creidmheasa nua ar do thuarascáil chreidmheasa. Ina theannta sin, d’fhéadfadh iasachtóirí teacht le chéile nó d’fhéadfadh iasachtóir amháin seilbh a fháil ar cheann eile. D’fhéadfadh athrú ainm tarlú dá bharr sin freisin.

In Alt 3.11 den Chód um Chosaint Tomhaltóirí de chuid an Bhainc Ceannais, leagtar amach na coinníollacha faoinar gá fógra a thabhairt do thomhaltóirí maidir le haistrithe den sórt sin. 

Úsáidtear an fhaisnéis a chuireann gach Soláthraí Faisnéise Creidmheasa ar fáil, agus an fhaisnéis sin amháin, chun tuarascáil chreidmheasa a chruthú. Níl teacht ag an bPríomh-Chlár Creidmheasa ar aon doiciméid tacaíochta a bhaineann le hiasacht, ar nós foirmeacha iarratais nó téarmaí agus coinníollacha. Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le hathrú ainm, téigh i dteagmháil leis an Soláthraí Faisnéise Creidmheasa atá ainmnithe ar do thuarascáil chreidmheasa.

tuilleadh eolais ar fáil d’iasachtóirí mar aon le Ceisteanna Coitianta cuimsitheacha.