An Creat Dlíthiúil

Is é an tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 a thugann an bonn reachtúil faoina n-oibríonn an Banc Ceannais an Príomh-Chlár Creidmheasa. Leagtar amach forálacha ann maidir leis na nithe seo a leanas:

  • Raon feidhme an Phríomh-Chláir Creidmheasa, cé leis a mbaineann sé agus na tairsí tuairiscithe gaolmhara;
  • Sealbhú faisnéise ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa, lena n-áirítear faisnéis phearsanta agus chreidmheasa a bheidh á coinneáil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa.
  • An fhaisnéis a áireofar ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa agus raon feidhme na faisnéise pearsanta agus creidmheasa a bhaileofar;
  • An rochtain ar fhaisnéis ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa, lena n-áirítear an fhaisnéis a chuirfear ar fáil mar fhreagairt ar iarratas rochtana;
  • Coinneáil, leasú agus ceartú faisnéise;
  • Na tobhaigh agus táillí a ghearrfar ar úsáideoirí an Phríomh-Chláir Creidmheasa.

Is é an tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 a thugann an bonn reachtúil maidir le hoibriú an Phríomh-Chláir Creidmheasa. Beidh próiseáil na sonraí pearsanta de chuid ábhar sonraí á rialú ag an Acht um Chosaint Sonraí 1988, arna leasú. Leis an Acht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003, cuireadh Treoir AE um Chosaint Sonraí 95/46/CE chun feidhme.

Is é seo a leanas an creat dlíthiúil a thacaíonn leis an bPríomh-Chlár Creidmheasa:

Reachtaíocht Phríomhúil

An tAcht um Thuairisciú Creidmheasa 2013

An tAcht um Margaí in Ionstraimí Airgeadais, 2018

Rialacháin

Na Rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Alt 6) (Faisnéis Phearsanta Bhreise), 2016

Na Rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Alt 11) (Faisnéis a Sholáthar le haghaidh an Phríomh-Chláir Creidmheasa), 2016

Na Rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Alt 17) (Rochtain ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa), 2016

Na Rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Alt 20) (Céannacht Ábhar Faisnéise Creidmheasa a Fhíorú), 2016

Na Rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa, 2013 (Alt 24) (Fógraí), 2016

Na rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa (Alt 26) (Táillí)

Na rialacháin fán Acht um Thuairisciú Creidmheasa (Alt 26) (Táillí) (Leasú)