An chaoi ina n-oibríonn an Príomh-Clár Creidmheasa

  

1.Ón 30 Meitheamh 2017 i leith, tá faisnéis curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí a mbíonn iasachtaí (cártaí creidmheasa, morgáistí, iasachtaí pearsanta agus rótharraingtí) á soláthar acu do thomhaltóirí.

Ón 31 Márta 2018 i leith, tá faisnéis curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí amhail iasachtóirí airgid agus údaráis áitiúla agus iasachtóirí a sholáthraíonn iasachtaí do ghnóthaí.

Ón 30 Meitheamh 2019 i leith, tá faisnéis curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh, pleananna conartha pearsanta  agus cineálacha comhchosúla maoiniúcháin faoina raon feidhme.

 

2.Próiseálann an Príomh-Chlár Creidmheasa sonraí chun tuarascáil chreidmheasa a bheidh cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil do gach iasachtaí.

 

3. Is féidir le hiasachtaithe agus le hiasachtóirí tuarascálacha creidmheasa a iarraidh. Déantar gach iarraidh a thaifeadadh mar lorg ar an tuarascáil chreidmheasa.