An chaoi ina n-oibríonn an Príomh-Clár Creidmheasa

  

1.Ón 30 Meitheamh 2017 i leith, tá faisnéis curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí a mbíonn iasachtaí (cártaí creidmheasa, morgáistí, iasachtaí pearsanta agus rótharraingtí) á soláthar acu do thomhaltóirí. Iasachtóirí amhail iasachtóirí airgid agus údaráis áitiúla agus iasachtóirí a sholáthraíonn iasachtaí do ghnóthaí, cuirfidh siad faisnéis chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ón 31 Márta 2018.

 

 

2.Próiseálann an Príomh-Chlár Creidmheasa sonraí chun tuarascáil chreidmheasa a bheidh cruinn agus cothrom le dáta a choinneáil do gach iasachtaí.

 

 

3. Is féidir le hiasachtaithe agus le hiasachtóirí tuarascálacha creidmheasa a iarraidh. Déantar gach iarraidh a thaifeadadh mar lorg ar an tuarascáil chreidmheasa.