Cad atá ar áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa?

Cineálacha Iasachtaithe

Is iad seo a leanas na cineálacha iasachtaithe a áirítear ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa:

 • Cuideachtaí
 • Tomhaltóirí
 • Daoine aonair
 • Comhpháirtíochtaí
 • Trádálaithe aonair

Áirítear freisin aon eintitis eile a bheidh lonnaithe sa Stát an tráth a dhéanfar an t-iarratas ar chreidmheas, mar shampla clubanna nó cumainn, nó i gcás ina mbeidh an comhaontú creidmheasa faoi rialú ag dlí na hÉireann. Ráthóirí a thabharfaidh ráthaíochtaí nó slánaíochtaí i leith iasachtaí eile, áireofar iad amach anseo.

Cineálacha Iasachtóirí

Iasachtóirí ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa:

 • Tithe Maoinithe Sócmhainní
 • Bainc
 • Comhair Chreidmheasa
 • Gnólachtaí a bhfuil leabhair iasachta faighte acu ó institiúidí airgeadais le blianta beaga anuas
 • Iasachtóirí ceadúnaithe airgid
 • Údaráis áitiúla
 • GNBS

Liosta de na Soláthraithe Faisnéise Creidmheasa

Cineálacha Iasachtaí

Áireofar iasacht ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa má tá sí comhionann le €500 nó níos mó ná sin agus:

 • Má tá cónaí ar an iasachtaí sa Stát an tráth a dhéanfaidh sé/sí iarratas ar iasacht, nó
 • Má tá an comhaontú iasachta nó an t-iarratas ar iasacht faoi rialú ag dlí na hÉireann.