Fruilcheannach, PCPanna agus táirgí airgeadais dá leithéid san áireamh anois sa Phríomh-Chlár Creidmheasa

fhruilcheannach (PCPanna san áireamh), maoiniú sócmhainní agus iasachtaí dá leithéid don Phríomh-Chlár Creidmheasa. Tá iasachtaí do thomhaltóirí agus do chomhlachtaí san áireamh.


Tá tuarascálacha creidmheasa ar fáil anois ina sonraítear na táirgí sin.


Maidir le hiasachtóirí atá ag déanamh measúnú ar iarratas iasachta do €2000 nó níos mó, is gá dóibh tuarascáil chreidmheasa an iasachtaí a iarraidh ón bPríomh-Chlár Creidmheasa. Sa bhreis air sin, is féidir le hiasachtóirí tuarascáil chreidmheasa a fháil má bhíonn iasachtóirí ag lorg athstruchtúrú ar iasacht, má bhíonn riaráistí acu, nó má bhíonn iasacht do níos lú ná €2000 á lorg acu. Beidh na hoibleagáidí sin i bhfeidhm maidir le PCPanna agus iarratais chreidmheasa dá leithéid ón 1 Deireadh Fómhair 2019. Is féidir le hiasachtaithe a dtuarascáil chreidmheasa a fháil am ar bith.


liosta iasachtóirí a chuir faisnéis faoi bhráid an Phríomh-Chláir Creidmheasa ar fáil agus déantar é a nuashonrú go minic.