2019

 • 01 Iúil 2019

  Fruilcheannach, PCPanna agus táirgí airgeadais dá leithéid san áireamh anois sa Phríomh-Chlár Creidmheasa

  Ón 30 Meitheamh 2019 anuas, tá iallach ar iasachtóirí tuairisc a thabhairt faoi fhruilcheannach (PCPanna san áireamh), maoiniú sócmhainní agus iasachtaí dá leithéid don Phríomh-Chlár Creidmheasa. Tá iasachtaí do thomhaltóirí agus do chomhlachtaí san áireamh.


  Tá tuarascálacha creidmheasa ar fáil anois ina sonraítear na táirgí sin.


  Maidir le hiasachtóirí atá ag déanamh measúnú ar iarratas iasachta do €2000 nó níos mó, is gá dóibh tuarascáil chreidmheasa an iasachtaí a iarraidh ón bPríomh-Chlár Creidmheasa. Sa bhreis air sin, is féidir le hiasachtóirí tuarascáil chreidmheasa a fháil má bhíonn iasachtóirí ag lorg athstruchtúrú ar iasacht, má bhíonn riaráistí acu, nó má bhíonn iasacht do níos lú ná €2000 á lorg acu. Beidh na hoibleagáidí sin i bhfeidhm maidir le PCPanna agus iarratais chreidmheasa dá leithéid ón 1 Deireadh Fómhair 2019. Is féidir le hiasachtaithe a dtuarascáil chreidmheasa a fháil am ar bith.


  liosta iasachtóirí a chuir faisnéis faoi bhráid an Phríomh-Chláir Creidmheasa ar fáil agus déantar é a nuashonrú go minic.

  Léigh níos mó
 • 21 Eanáir 2019

  Iasachtaí gnó

  Ón 21 Eanáir ar aghaidh, beidh fáil ag iaschtóirí agus ag iasachtaithe ar thuarascálacha creidmheasa a bhfuil iasachtaí gnó amhail iasachtaí do chuideachtaí, comhpháirtíochtaí, clubanna agus cumainn luaite iontu.  Ciallaíonn sé sin go bhfuil tuarascálacha creidmheasa ar fáil d’iasachtú tomhaltóirí (cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta) agus baineann an t-eolas iontu leis an tréimhse 30 Meitheamh 2017 ar aghaidh. Ta tuarascálacha creidmheasa ar fáil freisin d’iaschtú cuideachtaí agus baineann an t-eolas iontu sin leis an tréimhse 31 Márta 2018 ar aghaidh.  Is féidir le hiasachtóirí agus le hiasachtaithe na tuarscálacha creidmheasa sin a iarraidh am ar bith.
  Beidh Comhaontuithe Fruilcheannaigh, Pleananna Conartha Pearsanta (PCP) agus maoiniú eile den sórt sin san áireamh sa Phríomh-Chlár Creidmheasa ón 30 Iúil 2019 agus beidh an t-eolas sin le fáil sna tuarascálacha creidmheasa an mhí dar gcionn.

  Léigh níos mó

No míreanna le fáil.