Tuarascálacha Credimheasa ar fáil anois

I ndiaidh athbhreithniú sásúil ar na sonraí a chuir bainc agus comhair chreidmheasa faoi bhráid an Phríomh-Chláir Creidmheasa, tá tús curtha anois leis an tréimhse tosaigh fiosruithe. Dá bharr sin, ón lá inniu ar aghaidh is féidir le hiasachtaithe agus le hiasachtóirí cóipeanna de thuarascálacha creidmheasa a iarraidh ón bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Tá sonraí faoi mhorgáistí, iasachtaí pearsanta, cártaí creidmheasa agus rótharraingtí beo ar an gcóras agus cuirtear san áireamh iad i dtuarascálacha creidmheasa.Tá sonraí ón 30 Meitheamh 2017 ar aghaidh curtha leis an gcóras.

Ón 30 Meán Fómhair 2018 beidh sé éigeantach do sholáthróirí creidmheasa rochtain a fháil ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa nuair a bheidh measúnú a dhéanamh acu ar iarratais chreidmheasa ar €2000 nó ar shuim níos mó.

Tuilleadh eolais ag www.centralcreditregister.ie nó féach an tAlt Míniúcháin ar an Mol Tomhaltóirí