Amlíne

Tá an Príomh-Chlár Creidmheasa á chur chun feidhme ar bhonn céimnithe. 

Iasachtaí do thomhaltóirí – Cártaí Creidmheasa, Morgáistí agus Rótharraingtí

Ón 30 Meitheamh 2017 i leith, tá faisnéis phearsanta agus chreidmheasa maidir le hiasachtaí curtha chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa ag iasachtóirí gach mí, lena n-áirítear bainc, comhair chreidmheasa, agus iasachtóirí eile a mbíonn iasachtaí de €500 á soláthar acu do thomhaltóirí.

Tá an fhaisnéis seo i do thuarascáil chreidmheasa.

Ar dtús, bhí cártaí creidmheasa, morgáistí, rótharraingtí agus iasachtaí pearsanta i gceist sa Phríomh-Chlár Creidmheasa. Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh, pleananna conartha pearsanta  agus cineálacha comhchosúla maoiniúcháin faoina raon feidhme, a chur chuig an bPríomh-Chlár  Creidmheasa an ó 30 Meitheamh 2019. Féach céard atá ar áireamh ar an bPríomh-Chlár Creidmheasa. 

Ón 30 Meán Fómhair 2018, beidh ar iasachtóirí do thuarascáil chreidmheasa a iarradh má chuireann tu isteach ar iasacht €2000.

Is féidir le hiasachtóirí do Thuarascáil Chreidmheasa a fháil sna cásanna seo freisin:

  • má tá athstruchtúrú iarrtha agat ar iasacht reatha
  • má tá riaráistí ar iasacht reatha
  • má tá teorainn ar chárta creidmheasa nó ar rótharraingt sáraithe agat

Iasachtaí ó Iasachtóirí Airgid, Iasachtaí ó Údaráis Áitiúla, Iasachtaí Gnó

Ón 31 Márta 2018, ní mór d’iasachtóirí ceadúnaithe airgid agus údaráis áitiúla a sholáthraíonn iasachtaí €500 nó níos mó do thomhaltóirí, faisnéis phearsanta agus chreidmheasa a bhaineann leis na hiasachtaí sin a tharchur chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. 

Tá an fhaisnéis sin i do thuarascáil chreidmheasa. 

Ón 31 Márta2018 i leith, tá faisnéis curtha isteach ag iasachtóirí don Phríomh-Chlár Creidmheasa faoi iasachtaí gnó amhail iasachtaí do chuideachtaí, do chomhpháirtíochaí, do chlubanna agus do chumainn. Beidh an fhaisnéis sin ar fáil i dtuarascalacha creidmheasa tar éis tréimhse ina ndéanfar méasúnú cáilíochta sonraí.

Ó Mhárta 2019 ar aghaidh, ní mór do na hiasachtóirí sin do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh má chuireann tú isteach ar iasacht €2000 nó níos mó agus féadfaidh siad an tuarascáil chreidmheasa a iarraidh ma tá an méid sin níos lú ná €2000.

 

Comhaontuithe Fruilcheannaigh, Pleananna Conartha Pearsanta agus Maoiniú Sócmhainní

Thosaigh iasachtóirí ar fhaisnéis maidir le comhaontuithe fruilcheannaigh, pleananna conartha pearsanta  agus cineálacha comhchosúla maoiniúcháin faoina raon feidhme, a chur chuig an bPríomh-Chlár  Creidmheasa an ó 30 Meitheamh 2019. 

 

Iarr do thuarascáil chreidmheasa.