Amlíne

Cuireadh an Príomh-Chlár Creidmheasa i bhfeidhm ar bhonn céimnithe.

 

Ón 30 Meitheamh 2017   Ón 31 Márta 2018 Ón 30 Meitheamh 2019 
 Cártaí creidmheasa  Iasachtaí Gnó   Comhaontuithe Fruilcheannaigh
 Morgáistí  Iasachtaí ó údaráis áitiúla  PCPanna
 Rótharraingtí   Iasachtóirí ceadúnaithe airgid   Maoiniú sócmhainní
 Iasachtaí pearsanta    

 

Ní mór d’iasachtóirí do thuarascáil chreidmheasa a fháil má tá iarratas déanta agat ar iasacht €2,000 nó níos mó. Is féidir le hiasachtóirí tuarascáil chreidmheasa a iarraidh freisin más lú ná €2,000 an méid atá á lorg.

Is féidir le hiasachtóirí do thuarascáil chreidmheasa a fháil sna cásanna seo freisin:

  • má tá athstruchtúrú ar iasacht reatha iarrtha agat
  • má tá riaráistí ar iasacht Reatha
  • má tá teorainn ar chárta creidmheasa nó ar rótharraingt sáraithe agat

Do thuarascáil chreidmheasa a iarraidh.