Cosaint Sonraí

Tá iasachtóirí freagrach as cruinneas na sonraí a chuireann siad chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa. Fad a bheidh na sonraí sin ina seilbh acu, beidh siad ina rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.

Nuair a gheobhaidh an Príomh-Chlár Creidmheasa na sonraí sin, tiocfaidh Banc Ceannais na hÉireann chun a bheith ina rialaitheoir sonraí.

Má chreideann tú go bhfuil roinnt de na sonraí ar do thuarascáil chreidmheasa míchruinn, tá an ceart agat iarratas a dhéanamh chun na sonraí sin a leasú. Lean na treoracha inár mbileog eolais Iarratas a dhéanamh chun faisnéis i mo Thuarascáil Chreidmheasa a leasú.

Má iarrann tú ar an bPríomh-Chlár d’fhaisnéis a leasú, déanfaimid ár ndícheall déileáil le d’iarratas a luaithe is féidir. Seans go mbeidh orainn teagmháil a dhéanamh le d’iasachtóir agus tuilleadh faisnéise a fháil uait, rud a chuirfidh moill ar chúrsaí.
Tabharfaimid freagra ort idir 20 agus 40 lá má tá iarratas bailí déanta agat. Is é sin le rá, ní mór duit foirm iarratais a chomhlánú, doiciméid aitheantais a chur ar fáil agus leasú ar fhaisnéis i do Thuarascáil Chreidmheasa a iarraidh.
Má bhíonn tuilleadh faisnéise de dhíth orainn, beidh 15 lá ag an iasachtóir nó ag an iasachtaí, cibé duine a n-iarrfar an fhaisnéis sin orthu, freagra a thabhairt orainn.
Is fearr iarratas ar leasú faisnéise a dhéanamh chuig d’iasachtóir ar an gcéad dul síos. Tá sé tábhachtach go ndéanfar an fhaisnéis a cheartú ag an bhfoinse. Is é sin le rá, ba cheart go gceartófaí taifid an iasachtóra sula gcuirfí an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig an bPríomh-Chlár Creidmheasa.

Ní hionann. Ní chruthóidh an Príomh-Chlár Creidmheasa liosta mainnitheoirí. Ní féidir le hiasachtóirí tuarascálacha creidmheasa a iarraidh ach amháin chun críche ceadaithe áirithe, ar nós iarratais ar iasacht nua.

Féadfaidh gach iasachtóir cinneadh a ghlacadh i dtaobh iasacht a cheadú nó a dhiúltú, bunaithe ní hamháin ar thuarascáil chreidmheasa ach ar shonraí maidir le hioncam agus sócmhainní, ar a mbeartas iasachta féin agus ar aon fhaisnéis eile a bheidh ag teastáil uathu chomh maith.

Tá. San Acht um Thuairisciú Creidmheasa 2013 agus sna Rialacháin, tugtar an bunús dlí chun uimhreacha PSP a bhailiú agus a phróiseáil. Chomh maith leis sin, chuaigh Banc Ceannais na hÉireann i gcomhairle leis an gCoimisinéir Cosanta Sonraí sular foilsíodh na Rialacháin.

Gach uair a gheobhaidh iasachtóir rochtain do thuarascáil chreidmheasa, fágfaidh siad lorg digiteach. Is ionann lorg agus taifead den dáta, d’ainm an iasachtóra, agus den chúis a d’iarr an t-iasachtóir áirithe sin do thuarascáil chreidmheasa.

Taispeánfar an lorg sin ag bun na tuarascála agus fanfaidh sé ansin go ceann cúig bliana tar éis don iasachtóir rochtain a fháil uirthi.

No míreanna le fáil.